היישוב נוסד באמצע שנות החמישים ומשתייך לפועלי אגודת ישראל.

הרב יוסף הלוי צימרמן זצ"ל, מייסד בית חלקיה, יזם עם חברים נוספים הקמתו של יישוב חרדי. תקופה ארוכה עמלו מייסדי היישוב להשיג את האישורים המתאימים ולגייס חברים בין המעברות ברחבי הארץ ובירושלים. בתקנון שנוסח לרגל הקמת היישוב, התחייבו החברים לשמור על צביון חרדי יחד עם עמל כפיים ועבודת האדמה. בתחילה ביקשו החברים לקרוא ליישוב נחליאל, אך יישוב בעל שם זה כבר היה קיים, לכן בחרו בבית חלקיה, שפירושו דומה. מוסדות החינוך ביישוב הם: ישיבת "שערי שמועות" המונה 100 בחורים מהזרם הליטאי, ישיבת בעלז לצעירים המונה כ-270 בחורים, גנים ומעון יום. ביישוב 2 בתי כנסת מרכזיים – נוסח אשכנז וספרד. כמו כן, מקווה נשים, מקווה גברים, ספריה וצרכנייה.

היישוב עבר פרויקט הרחבה מוצלח ומשפחות רבות התווספו בעשור האחרון וכיום מתגוררים בו כ-1000 תושבים. רב המושב הרב שלמה פולק.

טל' מזכירות המושב: 08-8591153. שעות פעילות: 08:00-16:00.