בזמן שאתם עסוקים בלנקות – הילדים שלכם חוגגים
בגנים, בבתי הספר בזכות קייטנת הפסח "ניצנים בחופשות" שמפעיל המתנ"ס
בתמונות – ילדי מוסדות החינוך במועצה באפיית מצות וצפייה בהצגה – שלמה והדבורה.

תודה גדולה לצוות הקייטנות והצהרונים במתנ"ס – מיכל טרבלסי ומלכי שוורץ.