עשרה בטבת יום הקדיש הכללי – במתנ"ס יד בנימין נערך ערב זיכרון לכבוד "יום הקדיש הכללי" . הערב היה מכובד, מעניין ואפילו מרתק… במרכזו של הערב, הוקרן סרט על פעלו של זרח ורהפטיג ז"ל להצלת יהודים בימי מלה"ע השנייה. אלפי יהודים ניצלו תודות לפעלו של האיש. יהי זכרו ברוך! תודה לרכזת הקהילה – רבקה פוקס ולכל מי שעסק באירגון הערב.