טיפול רגשי בסיוע בעלי חיים לילדים ונוער – קבוצות ופרטני.

פעילות חווייתית ולימודית כולל בעלי חיים לגילאי גן – כתה ג'.

ליאור אסחייק –

054-7137333, דוא"ל: lior5845@gmail.com