מוקד המועצה: 08-8634222

במידת הצורך יעודכנו הנחיות ביטחון / התגוננות ומידע אחר רלוונטי לשעת חרום

מרכז דחק

מרכז דחק הינו מרכז שיופעל בזמני חירום. המענה שיינתן הינו מענה ראשוני עבור הסובלים מחרדה, מהלם, בלבול או שאר תגובות נפשיות/רגשיות החורגות מגדר הרגיל. לאחר המענה הראשוני ובירור הצרכים, יופנו הפונים במידת הצורך לגורם הטיפול הרלוונטי. המרכז יהווה מענה לפניות ציבור התושבים, וכן לאורחים השוהים במועצה, היות ואנו מועצה קולטת. קליטת הפניות תתבצע ע"י עובדות סוציאליות ופסיכולוגיות עובדות המועצה, וכן ע"י תושבים מתנדבים מתחומי הטיפול אשר יוכשרו לכך.