שמחה מיוחדת נרשמה היום בגני הילדים בנחל שורק שהילדים הנרגשים והוריהם הגיעו לגני הילדים לאחר כמעט חודשיים חופשה כפויה.
הילדים הגיעו לגני הילדים שם חיכה להם הצוות הנרגש שהכין את הגן. ביישובים יד בנימין, גני טל ובני ראם התקיימו בנוסף גם מסגרות משלימות בהפעלת צוותים שהמתנ"ס הכין.
כל גני הילדים עברו הכנה מסודרת שכללה ניקוי וחיטוי של מתחם הגן והחצר כאשר צוות הגן חילק את האזורים בגן למספר מתחמים קבועים בהם ישהו הילדים בקבוצות קטנות הומוגניות כולל באזור הנוחיות ובמתחמי המשחקים.
לפי המתווה שפרסם משרד החינוך הילדים ישהו בכל שבוע 3 ימים בגן ובשאר הימים תשהה הקבוצה השנייה על מנת להימנע מצפיפות.
רוצים להודות מאד לכוחות הרבים במועצה, במתנ"ס, בשפ"ע שפעלו מאחורי הקלעים לפתיחה מחודשת, מאורגנת וזהירה.