עו"ד נטע ארביב  – יועצת משפטית
אריק דאובה –  גזבר המועצה