יסכה אברג'ל – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
ישעיהו דובדבני – חבר
אחיקם רמות – חבר
דוראל אברמוביץ' – חבר