יגאל מעודד – יו"ר
ישעיהו דובדבני – חבר
יוסף וייסנשטרן – חבר