משה פריימן – חבר
גיל גבעתי – חבר
יוסף ויסנשטרן – חבר