ביום חמישי, ט"ז מר חשוון, התקיים אירוע הפרשת חלה עולמית ב97 מדינות ברחבי העולם. וכן בשני יישובי המועצה – גני טל ויד בנימין.

היוזמה החלה ביוזמה פרטית של לירון בר חן מגני טל ובתיה פרידלנדר ובלינדה מיד בנימין, יחד עם המתנ"ס הרימו את האירוע שמשך אליו נשים מכל הסביבה אשר לשו, רקדו, שרו ,הפרישו חלה בברכה וקלעו חלות בשמחה. בסוף האירוע כאישור מלמעלה נפתחו ארובות השמים וגשמי ברכה ירדו והרוו את האדמה המשוועת לגשם.