תושבים יקרים!

על מנת להתאים את מערך ההסעות באופן מיטבי לחוגים שימו לב לעדכונים המופיעים בטבלה המצורפת [מעודכן נכון ל 01/12/23]

 

           

בימים שני וחמישי

 

מיד בנימין לבני ראם-                

    דרך בית חלקיה, חפץ חיים וגני טל

מבני ראם ליד-בנימין-                              

  דרך גני טל ,חפץ חיים ובית חלקיה

 

שעת יציאה:

שעת הגעה:

שעת יציאה:

שעת הגעה:

 

15:35

 15:55

 15:35

 15:55

 

16:05

16:25

16:05

16:25

 

16:35

16:55

16:35

16:55

 

17:05

17:25

17:05

17:25

 

17:35

17:55

17:35

17:55

 

18:05

18:25

18:05

18:25

 

18:35

18:55

18:35

18:55

 

19:05

19:25

19:05

19:25

 

19:35

19:55

19:35

19:55

 

20:05

20:25

20:05

20:25

 

       

 

ביום רביעי

 

מיד בנימין לבני ראם-                

    דרך בית חלקיה, חפץ חיים וגני טל

מבני ראם ליד-בנימין-                                  דרך גני טל ,חפץ חיים ובית חלקיה

 

שעת יציאה:

שעת הגעה:

שעת יציאה:

שעת הגעה:

 

15:35

 15:55

15:45 

 16:00

 

 

 

 

16:05

 

16:25

 

16:35

16:55

 

 

 

 

 

17:05

17:25

 

17:35

17:55

 

 

 

 

 

18:05

18:25

 

18:35

18:55

 

 

 

 

 

19:05

19:25

 

19:35

19:55

 

 

 

 

 

20:05

20:25

 

                   
 
 

הסעות מנצר חזני יש לתאם מול הנהג שמעיה 054-4454027

מצ"ב שעות מעודכנות להסעות נצר חזני ויסודות

זמני הסעות שאטל נצר חזני-יד בנימין ימי רביעי

15:20 נצר חזני – יסודות - יד בנימין – גני טל

15:45 גני טל – חפץ חיים – בית חלקיה - יד בנימין – נצר חזני

16:20 נצר חזני – יסודות - יד בנימין – גני טל

17:00 יד בנימין – יסודות - נצר חזני

17:30 נצר חזני – יד בנימין – גני טל

18:00 יד בנימין – יסודות - נצר חזני

18:30 נצר חזני – יד בנימין – גני טל

19:15 יד בנימין – נצר חזני

19:30 נצר חזני – יד בנימין – גני טל

20:00 יד בנימין – נצר חזני

זמני הסעות שאטל נצר חזני-יד בנימין ימי חמישי

15:20 נצר חזני – יד בנימין

16:00 יד בנימין – נצר חזני

16:20 נצר חזני – יד בנימין

17:00 יד בנימין – נצר חזני

17:20 נצר חזני – יד בנימין

18:00 יד בנימין – נצר חזני

18:20 נצר חזני – יד בנימין

19:00 יד בנימין – נצר חזני

זמני הסעות שאטל  ימי שני:

15:20 נצר חזני – יד בנימין – בני ראם

15:45 בני ראם – גני טל – יד בנימין – נצר חזני

16:20 נצר חזני – יד בנימין - בני ראם

16:45 בני ראם – יד בנימין – נצר חזני

17:10 נצר חזני – יד בנימין – בני ראם

17:40 בני ראם – גני טל - יד בנימין – נצר חזני

18:10 נצר חזני – יד בנימין – בני ראם

18:40 בני ראם – יד בנימין – נצר חזני

19:30 נצר חזני – יד בנימין- בני ראם

19:50 בני ראם – יד בנימין – נצר חזני