יועצת לקידום מעמד האישה:

נירית כנה
08-8634215
nirit@ma-soreq.org.il

חוק היועצות לקידום מעמד האישה – 2000