סמל המועצה החדש הוחלף בשנת תשע"ז – 2017 לאחר תהליך ארוך של שיתוף ציבור. סמל המועצה כולל מוטיבים שהיו קיימים בלוגו הקודם ביניהם מרחב כפרי,

ספר תורה ואשכול ענבים ומשמר את המשפט החזק של המועצה "מדינת התורה בזעיר אנפין".