פרוטוקולים

מליאת המועצה מתכנסת אחת לשישה שבועות לפחות וחבריה נבחרים מחדש בכל פעם שמתקיימות בחירות לרשות המועצה.

שמות חברי המליאה שנבחרו בבחירות המוניציפאליות האחרונות הם:

אלי אסקוזידו – ראש המועצה

אריק דאובה – גזבר/ מנכ"ל

אברמוביץ דוראל – יד בנימין

גבעתי גיל – בני ראם

דובדבני ישעיהו – בית חלקיה

וייסנשטרן יוסף – יסודות

מגידיש אורן – נצר חזני

מעודד יגאל – יד בנימין

פריימן משה – גני טל

רמות אחיקם – חפץ חיים

שוקר מאיר – בני ראם

ועדת חינוך:
וייסנשטרן יוסף – חבר
יגאל מעודד
טובה שץ – מנהלת גנים והגיל הרך

ועדה לאיכות הסביבה וחקלאות:                 
שרף שרית – מקדמת בריאות ואיכות הסביבה
גיל גבעתי
דוראל אברמוביץ'
אורן מגידיש

ועדת ביטחון:
חגי שררה – קב"ט המועצה
משה פריימן
גיל גבעתי
יוסף ויסנשטרן

ועדת מכרזים:
משה פריימן
גיל גבעתי
יגאל מעודד
אחיקם רמות
אורן מגידיש

ועדת ביקורת:
ליאת רותם – מבקרת המועצה
ישעיהו דובדבני
יוסף ויסנשטרן
יגאל מעודד

ועדת הנחות:
יסכה אברג'ל – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
ישעיהו דובדבני
אחיקם רמות
דוראל אברמוביץ'

ועדת השקעות:

ועדת הנהלה וכספים:
יו"ר הועדה – אלי אסקוזידו – ראש המועצה
יוסף ויסנשטרן
יגאל מעודד
משה פריימן

וועדת תמיכות:
אלי אסקוזידו – ראש המועצה, יו"ר הועדה
דובדבני ישעיהו – חבר
וייסנשטרן יוסף – חבר
מעודד יגאל – חבר
פריימן משה – חבר

וועדת מאבק בסמים:
משה פריימן
אחיקם רמות
יגאל מעודד

ועדת ערר:
יו"ר הועדה – עו"ד אבי אלבו
עו"ד אליאב טאוב
ישעיהו דובדבני
עו"ד יעל זלינגר
עו"ד נמיר ריצ'י

ועדת הקצאות:
עו"ד אילת רייך  – יועצת משפטי
אריק דאובה –  גזבר המועצה

ועדת מל"ח (משק לשעת חרום):
מיכאל שץ
יגאל שקד
אלי פלדהיים
אילן לפלר
גיל גבעתי
משה שמואל הרשקוביץ