פרוטוקולים

מליאת המועצה מתכנסת אחת לשישה שבועות לפחות וחבריה נבחרים מחדש בכל פעם שמתקיימות בחירות לרשות המועצה.
שמות חברי המליאה שנבחרו בבחירות המוניציפאליות האחרונות הם:

אלי אסקוזידו – ראש המועצה
אברמוביץ' דוראל – יד בנימין
גבעתי גיל – בני ראם
דובדבני ישעיהו – בית חלקיה
וייסנשטרן יוסף – יסודות
מגידיש אורן – נצר חזני
מעודד יגאל – יד בנימין
פריימן משה – גני טל
רמות אחיקם – חפץ חיים
שוקר מאיר – בני ראם