דוברת המועצה: מיטל פומברג
טלפון: 08-8634297, 054-5279417

דוא"ל:   meital@ma-soreq.org.il  manahalsoreq@gmail.com

במסגרת התפקיד ניהול תחום המדיה, הדוברות ויחסי הציבור של המועצה.
פרסומים, ניהול הכלים הדיגיטליים, המדיה החברתית והקשר עם התושב בשגרה ובחירום.