נגישות והעסקת עובדים עם מוגבלויות

החברה הכלכלית מחויבת לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות ולהשתלבותם המלאה בה, זאת מתוך הכרה בערך שבהעסקת עובדים עם מוגבלות לרשות כארגון ולכלל התושבים אותם מייצגת הרשות ומתוך הכרה ביכולתם של עובדים עם מוגבלות לתרום לקידום יעדי הרשות ומטרותיה ככלל העובדים.

הרשות רואה חשיבות גבוהה למלא אחר הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים.