תושבים יקרים,
אחת ההשלכות של מגיפת הקורונה היא עליה של 50% בכמויות האשפה הביתית.
עליה זו נובעת מהימצאותם של רוב התושבים בבתים במשך כל שעות היממה כך שכמויות האשפה שהיו מתחלקות בין מקומות העבודה מוסדות החינוך והבית מתרכזות כרגע רק בפחים הביתיים. לכל זה מתווספים הניקיונות לפסח והשימוש הגובר בכלים חד פעמיים ומקבלים עליה משמעותית באשפה הביתית.
לאור כל זאת, אנו מבקשים מהתושבים לגלות אחריות ולצמצם ככל הניתן את האשפה הביתית, הקטינו את השימוש בכלים חד פעמיים הפרידו אשפה והשליכו למחזור קרטונים, נייר, טקסטיל, בקבוקי פלסטיק וזכוכית.יחד ננצח את הקורנה.
בברכת פסח כשר ושמח
משה דויטש
מנהל מחלקת שפ"ע