הורים ותלמידים יקרים,

 

נהלי הרשמה

מסגרת הלימודים

 • שנת החוגים תפתח אי"ה ביום ראשון  י"ז אלול תשפ''ג 03/09/2023
  • החוגים יתקיימו עד כ"ד סיון תשפ"ד 30/06/2024 .
 • על ההורים לעדכן את המדריך בדבר בעיות בריאות וקשיים אחרים העלולים להשפיע על השתתפות הילד בחוג.
 • פתיחת חוג מותנית במספר נרשמים מינימאלי.
 • משתתף יחויב בתשלום גם אם נעדר מהחוג, אין החזר כספי רטרואקטיבי.
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות החוג במידה ומספר המשתתפים יירד מתחת למינימום שנקבע.
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לסיים השתתפות של תלמיד אשר מפריע למהלך התקין של החוג.
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים, בהודעה מראש.
 • בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים קבלת פרסומים מהמתנ"ס (במידה ואינכם מעוניינים בקבלת חומר פרסומי יש ליצור קשר עם המתנ"ס)
 • בהצטרפותכם לחוג הנכם מאשרים את צילום ילדיכם במסגרת פעילויות המתנ"ס ופרסומם. במידה ואינך מעוניינ/ת יש לפנות למתנ''ס.

תנאי הרשמה ותשלום

 • ההרשמה לחוגים תתבצע דרך אתר האינטרנט של המתנ''ס ובאתר המועצה תחת חדשות המועצה (להרשמה יש להצטייד במספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי ודוא"ל). 
 • לשיבוץ לחוגי המוסיקה בתיאום מול הרכזת יש להיכנס לקישור:
  • https://forms.gle/qxaUw3tAQ1XGmXzY6
 • 3 השתתפות בשיעור ניסיון (לא כולל חוגי מוזיקה) מחייב הרשמה אינטרנטית. הודעה על ביטול השתתפות בחוג תתקבל במייל למתנ''ס והשיעור יזוכה.
 • ההרשמה לחוג מחייבת הסדר תשלומים שנתי מראש בכרטיס אשראי.
 • במידה ולא יכובדו התשלומים, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות בחוג לאחר מתן התראה מראש.
 • במידה ותוקף כרטיס האשראי שלכם עומד לפוג או משתנה, אנא ידעו אותנו.
 • חוב שיצטבר עקב תקלה בכרטיס האשראי, יגבה בחודש העוקב.
 • הזקוקים להנחה מיוחדת ,יפנו לוועדת הנחות אשר תקבע את זכאותם, יש למלא טופס בקשת הנחה המופיעה באתר המתנ"ס
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לחייב במקרה של ביטול כתוצאה מכוח עליון או שינויי תנאים בלתי צפויים בפעילויות

נהלי ביטול הרשמה לחוג

 • ניתן להפסיק השתתפות בחוג רק עד חודש פברואר.
 • הודעת ביטול השתתפות בחוג תתקבל בכתב או במייל במזכירות המתנ"ס בלבד. הביטול ייכנס לתוקף שבועיים מקבלת ההודעה.
  (יש לוודא קבלת אישור במייל חוזר) - sorek@matnasim.org.il 
 • ביטול תשלום כרטיס אשראי ייעשה בעת הצורך ע"י המתנ"ס ולא באופן עצמאי.
 • במקרה היעדרות של חודש ומעלה עקב סיבה רפואית ניתן להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים רפואיים (מרופא מומחה בלבד) למשרדי המתנ"ס.

נהלי הסעות

 • לוח הזמנים של הסעות המתנ"ס משתנה ומפורסם באתר המתנ"ס,
 • יש להגיע לתחנה 10 דק' לפני הזמן המצויין.
 • שימוש בהסעות באחריות ההורים בלבד.
 • חל איסור עמידת רכבים פרטיים בנקודת איסוף ההסעות.
 • יציאה לפעילויות ייחודיות מחייבת הערכות ההורים להגעה עצמית.

 

* לחוגי המוסיקה הפרטניים תקנון נפרד, המופיע באתר ההרשמה של החברה מתנס"ים

* לחד''כ תקנון נפרד, המופיע באתר המועצה תחת חדר כושר דאבל ג'ים


ט.ל.ח.
 

 

בית ספר למוסיקה

אנו שמחים שהצטרפתם לביה"ס למוזיקה "צלילים" ללמוד עם מיטב המורים. שמירה על הנהלים תעזור לנו לתת לכם את המענה הטוב ביותר.

להלן נהלי ביה"ס:

1.  הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד:
תלמיד רשאי להפסיק את לימודיו בתנאים הבאים:

 • תלמיד יוכל להפסיק את לימודיו בהתראה של לפחות שבועיים מראש .
 • בקשה להפסקת לימודים תוגש למשרדי המתנ"ס במייל sorek@matnasim.org.il. יש לקבל אישור קבלת המייל (במידה ולא קיבלתם אישור למייל-המייל לא התקבל!)
 • לא ניתן החזר תשלום רטרואקטיבי.
 • שיעור ניסיון הינו בתשלום ובהרשמה מראש, במידה והילד לא מעוניין לאחר שיעור אחד-תחוייבו על שיעור אחד לאחר הודעה בכתב למזכירות המתנ"ס עד 24 שעות לפני השיעור השני.
  (במידה וכבר עבר השיעור השני תחוייבו כמו נהלי ההרשמה הרגילים).

2.  ביטול, דחייה והשלמת שיעורים:

 • היעדרות משיעור אינה מזכה בהחזר כספי או שיעור השלמה בכל מקרה.
 • ביטול שיעור המזכה בשיעור השלמה יתקבל אך ורק במקרה של מחלה ממושכת תוך הודעה למורה ולמתנ"ס עד 9:00 בבוקר של יום השיעור, ובהצגת אישור רפואי בלבד.
 • ההשלמה תבוצע ע"י המורה ע"ח תלמיד אחר שמחסיר
 • לשיעורי השלמה אין התחייבות להסעות.
 • מורה המבטל שיעור- ייתן החזר במועד שיתואם ויוסכם בינו ובין התלמיד.
 • לא יינתנו החזרים או השלמות על היעדרות בגין טיולים מטעם מסגרות כלשהו.

3. הפסקת לימודים:

 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של נירשם במידה ולא יעמוד בהתחייבויותיו לתשלום שכר לימוד.
 • המתנ"ס רשאי לא להתחיל/לדחות או להפסיק לימודים במסגרת יחידנית או בקבוצה וזאת במידה ולא ירשמו מספיק תלמידים או יתמעטו במהלך השנה או מכל סיבה אחרת על פי שיקולו.
 • ההנהלה רשאית לשנות מועד שעות ואופי הפעילות/החוג במהלך השנה על-פי שיקולה.
 • במידה והלימודים יופסקו ביוזמת ההנהלה, התלמיד יחויב בשכר לימוד עד מועד הפסקת הלימודים בלבד.

4. פעילויות העשרה:

 • סדנאות העשרה, כיתות אומן וקונצרטים הינם חובה ויחשבו כשיעור פרטי במניין השיעורים (גם אם התלמיד לא משתתף בהם).
 • לא יינתן החזר או השלמה על שיעורים ביום של קונצרט כיתתי וקונצרט שנתי.
 • סדנאות העשרה כיתות אומן וקונצרטים של אומנים חיצוניים יהיו כרוכים בתשלום נוסף.

מאחלת לכם הצלחה והנאה רבה!

מלכי שוורץ

רכזת חוגים ופעילות העשרה