ספר משניות לפי אותיות א'ב' ללימוד לעילוי נפטר בזמן שבעה.

יד בנימין – 0546765125