מכירת בגדים "יד שנייה", רח' האשל יד בנימין, בת שבע צדוק – 0509400014.