מחלקת הגזברות אשר בראשו עומד גזבר המועצה, מופקד על הפעילות הכספית של המועצה על כל אגפיה.
המחלקה מנהלת את המשאבים הכספיים הרשות, בהתאם להחלטות המתקבלות על ידי מליאת המועצה, חוקים, צווים ותקנות החלים על רשות מקומית.

המחלקה מכילה  מספר יחידות ובינהן:

גזברות, מחלקת הגבייה, מחלקת הנהלת החשבונות, מדור רכש ומדור תקציבי פיתוח וביטוחים

תחומי האחריות של המחלקה:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים גיוס כספים והגדלת הכנסות המועצה
  • דאגה לאיזון תקציבי , בקרה תקציבית ודיווחי ביצוע למשרדי הממשלה להשגת תשלומים על תקציבים.

הנהלת חשבונות

המחלקה מנהלת את הרישום של המערך הכספי במועצה מבצעת תשלומים לספקים ונותני שירות, התאמות בנקים, ותשלומי שכר מכינה דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים

תקציבי פיתוח וביטוחים

טיפול בתקציבי פיתוח, אישור תברי"ם דיווחים למשרדי ממשלה ותשלומים לקבלנים
טיפול בכל סוגי הביטוח וכן בתביעות ביטוח המתקבלות מגורמי חוץ

מחלקת הגבייה

מחלקת הגבייה במועצה המחלקה אחראית להפקת שומות הארנונה וגביית מיסי הארנונה לרבות באמצעות אכיפה מנהלית.המחלקה מטפלת בזכאים להנחות מארנונה על פי
בנוסף למיסי הארנונה, המחלקה מטפלת בגביית אגרות והיטלים ולמעשה מהווה קופה ראשית לקבלת כל ההכנסות העצמיות של המועצה

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אריק דאובה גזבר 08-8634202 arik@ma-soreq.org.il
כנרת דג'דו -בן טוב מנהלת לשכת גזבר 08-8634203 משרד Kineret@ma-soreq.org.il
בת שבע מורי מנהלת רכש והתקשרויות 08-8634270 batsheva@ma-soreq.org.il
חיה הרשקוביץ תקציבאית 08-8634237 משרד chaya@ma-soreq.org.il