מחנך כיתה ח', רכז שכבה וסגן מנהל בת"ת "ניצני התורה" ביסודות זכה השבוע בתואר "מצטיין בתושב"ע". בכנס הוקרה שהתקיים בלוד בהשתתפות המפמ"ר הרב יהודה זולדן זכה הרב אייל מלמד המתגורר ביד בנימין בתואר "מורה מצטיין בתושב"ע".

הרב אייל עוסק שנים רבות בחינוך, תלמידיו זוכים ללימוד משנה וגמרא בהיקף ובעומק משמעותיים ביחס לשכבת גילם. הוא הכניס את לימודי "צורבא מרבנן" בהלכה בכיתה ח' ומרכז את לימוד הרמב"ם היומי מידי בוקר לאתר תפילת שחרית.

לא רק בתורה הוא מצטיין אלא גם ביחסים עם הצוות והתלמידים – צוות המורים נתרם מניסיונו ומעצותיו הפדגוגיות. תלמידיו של הרב מלמד זוכים להגיע מידי ליל שבת לעונג שבת בביתו סביב לימוד וחזרה על הסוגיה שנלמדה במהלך השבוע.
הרב מלמד, זכינו ואתה חלק מקהילתנו וחלק מהצוות החינוכי שלנו – המשך לעשות חיל!