תושבים יקרים ,בריכת השחיה ביד בנימין נסגרת למשך חודשיים לצורך קירוי ושדרוג הבריכה לרווחתכם.

שעות הפעילות החדשות יפורסמו סמוך למועד הפתיחה