חזרנו היום ללמידה שגרתית בכל מוסדות החינוך של המועצה. לשמחתנו, אחוז ההתייצבות בגני הילדים עמד היום על 90% ובצהרונים 75%. במעונות נרשמה היום נוכחות של 100%.
בבתי הספר למדו היום ללא קפסולות במתכונת שגרתית עם הפסקות מדורגות. נרשמה נוכחות יפה של 90% תלמידים בבתי הספר.
המועצה ממשיכה לתגבר את מערך הניקיון והחיטוי של בתי הספר ברשות.
בשל שגרת הקורונה, גני הילדים במועצה נפתחים בשעה 7:55 והילדים נדרשים להביא איתם ארוחת בוקר מהבית.
החזרה לשגרה אינה מבטלת כי אם מחייבת אותנו להמשיך ולהקפיד להוראת עטיית מסיכה במרחב הציבורי, מרחק 2 מטר והיגיינה.