תאריך/זמן אירוע
02/12/2019
09:00 - 12:30
מדרשורק לנשים
02/12/2019
20:00 - 22:00
לקחים ראשיים מהתמודדותה של ישראל עם הפתעות אסטרטגיות

Powered by Events Manager