תאריך/זמן אירוע
16/09/2019
09:00 - 12:30
מדרשורק - תכנית אלול
מתנ"ס נחל שורק, יד בנימין
16/09/2019
17:00 - 18:00
כלים מילים וצלילים- שעת סיפור עם מלכה שידלובסקי
ספריה סניף גני טל, גני טל ישראל

Powered by Events Manager