תאריך/זמן אירוע
29/04/2019
9:00 am - 12:30 pm
מדרשורק לנשים
29/04/2019
5:00 pm - 6:00 pm
הממלכה הצבעונית- שעת סיפור
ספריה סניף נצר חזני, נצר חזני ישראל
29/04/2019
8:00 pm - 10:00 pm
קורס ערבית במרכז צעירים
מרכז צעירים, יד בנימין

Powered by Events Manager