תאריך/זמן אירוע
11/03/2019
9:00 am - 12:30 pm
מדרשורק לנשים
מתנ"ס נחל שורק, יד בנימין
11/03/2019
7:20 pm - 10:00 pm
ערב קהילה לאזרחים הותיקים
11/03/2019
8:30 pm - 10:30 pm
הרצאה בנושא תקשורת מקרבת עם ילדים
מרכז קשת, יד בנימין

Powered by Events Manager