תאריך/זמן אירוע
14/01/2019
07:30 - 17:00
אזרחים ותיקים- סיור
14/01/2019
09:00 - 12:30
מדרשורק
מתנ"ס נחל שורק, יד בנימין

Powered by Events Manager