תאריך/זמן אירוע
02/01/2019
9:00 am - 1:45 pm
סופסופ הסיפור
ספריה, יד בנימין
02/01/2019
8:30 pm - 10:30 pm
סל תרבות ארצי- מתגברים- ערב הורים ובנים ישיבת צביה קטיף
מרכז תרבות, יד בנימין ישראל

Powered by Events Manager