תאריך/זמן אירוע
30/12/2018
9:00 am - 1:45 pm
סופסופ הסיפור
ספריה, יד בנימין
30/12/2018
6:30 pm - 8:30 pm
אזרחים ותיקים- הדרכה משפטית על זכויות

Powered by Events Manager