תאריך/זמן אירוע
29/10/2018
9:00 am - 12:30 pm
לימוד מדרשוק
מתנ"ס נחל שורק, יד בנימין
29/10/2018
4:30 pm - 6:15 pm
ניגון רחוב ברחבת מתנס יד בנימין
29/10/2018
8:00 pm - 9:00 pm
"איך לעבור את החורף בבריאות" - הרצאות בידיים טובות
ידיים טובות יש בנימין, יד בנימין

Powered by Events Manager