תאריך/זמן אירוע
22/07/2019
20:30 - 22:30
אישה, נפש, גוף - סדרת הרצאות
23/07/2019
17:30 - 19:30
שלישי משפחתי
23/07/2019
19:45 - 21:30
ערב קהילה לוותיקים
28/07/2019 - 30/07/2019
08:00 - 23:30
נופש סבאבתא
28/07/2019
20:30 - 22:30
סדרת מפגשים לאימהות חד הוריות
29/07/2019
20:30 - 22:30
אישה, נפש, גוף - סדרת הרצאות
30/07/2019
17:30 - 19:30
שלישי משפחתי
31/07/2019
17:30 - 19:30
פעילות חשיפה לאורח חיים בריא
01/08/2019
16:30 - 23:30
ירושלים של מטה
04/08/2019
20:30 - 22:30
אישה, נפש, גוף - סדרת הרצאות
1 2 3 4

Powered by Events Manager