תאריך/זמן אירוע
20/05/2019
9:30 am - 12:30 pm
מדרשורק לנשים
מתנ"ס נחל שורק, יד בנימין
20/05/2019
5:00 pm - 5:45 pm
מסע לעולם הדימיון- שעת סיפור
ספריה סניף גני טל, גני טל ישראל
20/05/2019
8:00 pm - 10:00 pm
קורס ערבית במרכז צעירים
מרכז צעירים, יד בנימין
21/05/2019
8:30 pm - 10:00 pm
פדות מכוונת גבוה- מפגש עם מורה בגובה ... 1.28
22/05/2019
4:30 pm - 6:30 pm
ילדי המועצה מוזמנים לתהלוכת ל''ג בעומר בבני ראם
23/05/2019
8:30 am - 2:00 pm
סיור אזרחים ותיקים
23/05/2019
4:30 pm - 6:30 pm
ילדי המועצה מוזמנים לתהלוכת ל''ג בעומר ביד בנימין
26/05/2019
9:30 am - 12:00 pm
תיאטרון בובות- אליעזר בן יהודה
ספריה סניף יד בנימין, יד בנימין
26/05/2019
4:00 pm - 5:00 pm
סערה בדלי מים- שעת סיפור
ספריה סניף יסודות, יסודות ישראל
27/05/2019
8:00 pm - 10:00 pm
קורס ערבית במרכז צעירים
מרכז צעירים, יד בנימין
1 2 3 4 5 6 7

Powered by Events Manager