מזכירות האולפנה : 08-8598151
רכזת קליטה: 050-8684115