שולי נתן באולפנת צביה חפץ חיים

>שולי נתן באולפנת צביה חפץ חיים