פתיחת מועדון אזרחים ותיקים בני ראם

>פתיחת מועדון אזרחים ותיקים בני ראם