מרוץ הלפיד ע"ש יוחנן הילברג ז"ל

>מרוץ הלפיד ע"ש יוחנן הילברג ז"ל