לילות קיץ ירוקים – מאירים את הטבע – ב"נח-לי שורק"(ליד בית העלמין יסודות)

>לילות קיץ ירוקים – מאירים את הטבע – ב"נח-לי שורק"(ליד בית העלמין יסודות)