יום הליכה העולמי – צועדים בחוף ניצנים

>יום הליכה העולמי – צועדים בחוף ניצנים