חנוכת מבנה בני עקיבא נצר חזני

>חנוכת מבנה בני עקיבא נצר חזני