'בשביל מושקו' – הסרת הלוט מפינת האבן בטיילת מושקו רום ז"ל

>'בשביל מושקו' – הסרת הלוט מפינת האבן בטיילת מושקו רום ז"ל