אזרחים ותיקים- סיור קתדרה בעקבות סנהדרין

>אזרחים ותיקים- סיור קתדרה בעקבות סנהדרין