אזרחים ותיקים- סיור לנשות המועצה

>אזרחים ותיקים- סיור לנשות המועצה