ממונה תלונות ציבור

>>ממונה תלונות ציבור
ממונה תלונות ציבור2018-07-16T16:23:28+00:00

ממונה תלונות ציבור: עו"ד ליאת רותם, מבקרת המועצה
דוא"ל: liat@ma-soreq.org.il
טל': 08-8634236