רחוב המרפאה והאודיטוריום מהיום הופך להיות רחוב חד סטרי ממערב למזרח מכיוון המועצה לכיוון האודיטוריום.

>>רחוב המרפאה והאודיטוריום מהיום הופך להיות רחוב חד סטרי ממערב למזרח מכיוון המועצה לכיוון האודיטוריום.
ט״ז במרחשון ה׳תשע״ט (25/10/2018)

רחוב המרפאה והאודיטוריום מהיום הופך להיות רחוב חד סטרי ממערב למזרח מכיוון המועצה לכיוון האודיטוריום.

שימו לב

רחוב המרפאה והאודיטוריום מהיום הופך להיות רחוב חד סטרי ממערב למזרח מכיוון המועצה לכיוון האודיטוריום.

2019-02-07T10:16:13+00:00ט״ז במרחשון ה׳תשע״ט (25/10/2018)|