גזברות

הנהלת חשבונות ארנונה תשלומים וגביה צו המיסים משאבי אנוש דו"ח לתושב מנכ"ל
גזברות 2017-10-25T10:27:41+00:00

גזבר: אריק דאובה
arik@ma-soreq.org.il

מנהלת לשכת גזבר: כנרת דג'דו -בן טוב
kineret@ma-soreq.org.il
08-8634203 משרד
073-7164203 פקס

08-8634222 – מוקד פניות הציבור
moked@ma-soreq.org.il 

מנהלת משאבי אנוש: רינתיה וייל
rinatya@ma-soreq.org.il
08-8634266 משרד
073-7164266 פקס

תקציבאית: חיה הרשקוביץ
chaya@ma-soreq.org.il
08-8634237 משרד
073-7164237 פקס