לשכת ראש המועצה

>>לשכת ראש המועצה
לשכת ראש המועצה 2017-09-10T12:09:02+00:00

אלי אסקוזידו– ראש המועצה

מייל: elie@ma-soreq.org.il

יהודית מילר– מנהלת לשכה

טל': 08-8634200  08-8634209
פקס: 08-8594172

מייל: udit@ma-soreq.org.il

מיטל פומברג – דוברות וקשרי תושב – מועצה

טל':  08-8634297
נייד: 054-5279417
דוא"ל: meital@ma-soreq.org.il

נירית כנה – מנהלת תלונות הציבור וחופש המידע

טל': 08-8634215
פקס: 08-8634275
נייד: 050-6363578
מייל: nirit@ma-soreq.org.il