חופש המידע

>>חופש המידע
חופש המידע 2017-09-10T12:19:03+00:00

חוק חופש המידע, התשנ"ח -1998

מהו חופש מידע?
לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.

מהי רשות ציבורית?

ההגדרה "רשות ציבורית" כוללת את הממשלה, משרדי הממשלה, יחידות הסמך של משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי משפט, בתי דין, רשויות מקומיות, תאגידים, חברה-בת ממשלתית, וכן כל גוף הממלא תפקיד ציבורי.

מי רשאי לבקש בקשה על פי חוק חופש המידע?
כל אזרח או תושב רשאי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע על פי חוק חופש המידע.

כל המידע בדף זה לקוח בפורטל הכנסת והיחידה הממשלתית לחופש המידע.

 ממונה: נירית כנה

08-8634215

050-6363578

nirit@ma-soreq.org.il

עדכון מחיר הגשת בקשות 15/12/2015

בעקבות ירידת המדד עודכנו אגרות חופש המידע בשני היבטים

 

סכום ההתחייבות  עומד כיום על 149 ₪ במקום 150 .

אגרת הפקת תקליטור  עומדת על 2.49 ₪ במקום 2.5 .

השינוי נעשה בהיבטים אלו בלבד מפני שעל פי התקנותבמקרה ובו סכום האגרה עולה על 10 עדכון האגרה נעשה רק אם הוא מעל ₪ שלםבמקרה ובו סכום האגרה (כמו במקרה של אגרת התקליטורנמוך מ– 10 שקלים העדכון נעשה גם אם מדובר באגורות.

לתשומת לבכם כי השינוי באגרת הפקת התקליטור רלוונטי רק בתשלום שנעשה באמצעות כרטיס אשראי.

פרסום תבחינים – 2016