מליאת המועצה

>>מליאת המועצה
מליאת המועצה 2017-11-01T15:32:48+00:00

מליאת המועצה מתכנסת אחת לשישה שבועות לפחות וחבריה נבחרים מחדש בכל פעם שמתקיימות בחירות לרשות המועצה.

שמות חברי המליאה:
אלי אסקוזידו – ראש המועצה
איגרמן אבי- חפץ חיים
דובדבני ישעיהו- בית חלקיה
מעודד יגאל- יד בנימין
טוקר אביאל- נצר חזני
וייסנשטרן יוסף- יסודות
יוניאן אלון- יד בנימין
שגב שלמה- יד בנימין
פריימן משה- גני טל
בן שלום שלום- בני ראם
שוקר מאיר- בני ראם

ועדת חינוך:
עסיס דוד- מנהל מח' חינוך
בן שלום שלום- חבר
וייסנשטרן יוסף- חבר
דאובה אריק- מנכ"ל/גזבר המועצה
מעודד יגאל- חבר
שץ טובה- מנהלת גנים והגיל הרך

 

ועדה לאיכות הסביבה + חקלאות:                    
דובדבני ישעיהו- חבר
וייסנשטרן יוסף- חבר             
טוקר אביאל- חבר
פריימן משה- יו"ר הועדה
שגב שלמה- חבר
שרף שרית- מקדמת בריאות ואיכות הסביבה

 

ועדת ביטחון:
אייגרמן אבי- חבר
וייסנשטרן יוסף- יו"ר הועדה
יוניאן אלון- חבר
שגב שלמה- חבר
חגי שררה- קב"ט המועצה

 

ועדת מכרזים:
אייגרמן אבי- יו"ר הועדה
יוניאן אלון- חבר
דאובה אריק- מנכ"ל/גזבר המועצה
מעודד יגאל- חבר
הקר אבנר- יועץ משפטי
פריימן משה- חבר
שוקר מאיר- חבר

 

ועדת ביקורת:
דובדבני ישעיהו- חבר
וייסנשטרן יוסף- חבר
ליאת רותם- מבקרת פנים
שגב שלמה- יו"ר הועדה

ועדת הנחות:
אברג'ל יסכה- מנהלת מח' רווחה
דובדבני ישעיהו- יו"ר הוועדה
טוקר אביאל- חבר
דאובה אריק- מנכ"ל/גזבר המועצה
הקר אבנר- יועץ משפטי
שוקר מאיר- חבר

 

ועדת השקעות:
בן שלום שלום- חבר
טוקר אביאל- חבר
יוניאן אלון- חבר
דאובה אריק- מנכ"ל/גזבר המועצה,יו"ר הועדה
שוקר מאיר- חבר

 

ועדת הנהלה+כספים:
אסקוזידו אלי-ראש המועצה, יו"ר הועדה
וייסנשטרן יוסף- חבר
טוקר אביאל- חבר
יוניאן אלון- חבר
מעודד יגאל- חבר
פריימן משה- חבר
שגב שלמה- חבר
שוקר מאיר- חבר

 

וועדת תמיכות:
אסקוזידו אלי- ראש המועצה, יו"ר הועדה
אייגרמן אבי- חבר
בן שלום שלום- חבר
דובדבני ישעיהו- חבר
וייסנשטרן יוסף- חבר
טוקר אביאל- חבר
יוניאן אלון- חבר
מעודד יגאל- חבר
פריימן משה- חבר
דאובה אריק- מנכ"ל/גזבר המועצה
שגב שלמה- חבר
שוקר מאיר- חבר

 

ועדת ערר:
אלבו אבי- יו"ר הועדה, עו"ד
אייגרמן אבי-  חבר
אליאב טאוב- עו"ד
בן שלום שלום- חבר
דובדבני ישעיהו
זליגר יעל- עו"ד
נמיר ריצ'י- עו"ד
דאובה אריק- מנכ"ל/גזבר המועצה

ועדת הקצאות:
עו"ד הקר אבנר- יועץ משפטי
דאובה אריק- מנכ"ל/גזבר המועצה

ועדת מל"ח (משק לשעת חרום):
מיכאל שץ – חבר
יגאל שקד – חבר
אלי פלדהיים – חבר
אילן לפלר – חבר
גיל גבעתי – חבר
משה שמואל הרשקוביץ – חבר