מליאת המועצה וועדות

>>מליאת המועצה וועדות
מליאת המועצה וועדות2018-07-16T16:21:19+00:00
פרוטוקולים

מליאת המועצה מתכנסת אחת לשישה שבועות לפחות וחבריה נבחרים מחדש בכל פעם שמתקיימות בחירות לרשות המועצה.

שמות חברי המליאה:
אלי אסקוזידו – ראש המועצה
איגרמן אבי – חפץ חיים
דובדבני ישעיהו – בית חלקיה
מעודד יגאל – יד בנימין
טוקר אביאל – נצר חזני
וייסנשטרן יוסף – יסודות
יוניאן אלון – יד בנימין
שגב שלמה – יד בנימין
פריימן משה – גני טל
בן שלום שלום – בני ראם
שוקר מאיר – בני ראם

ועדת חינוך:
דוד עסיס – מנהל מח' חינוך
בן שלום שלום – חבר
וייסנשטרן יוסף – חבר
דאובה אריק – מנכ"ל/גזבר המועצה
מעודד יגאל – חבר
שץ טובה – מנהלת גנים והגיל הרך

ועדה לאיכות הסביבה וחקלאות:                    
דובדבני ישעיהו – חבר
וייסנשטרן יוסף – חבר
טוקר אביאל – חבר

פריימן משה – יו"ר הועדה
שגב שלמה – חבר
שרף שרית – מקדמת בריאות ואיכות הסביבה

ועדת ביטחון:
אייגרמן אבי – חבר
וייסנשטרן יוסף – יו"ר הועדה
יוניאן אלון – חבר
שגב שלמה – חבר
חגי שררה – קב"ט המועצה

ועדת מכרזים:
אייגרמן אבי – יו"ר הועדה
יוניאן אלון – חבר
דאובה אריק – מנכ"ל/גזבר המועצה
מעודד יגאל – חבר
הקר אבנר – יועץ משפטי
פריימן משה – חבר
שוקר מאיר – חבר

ועדת ביקורת:
דובדבני ישעיהו – חבר
וייסנשטרן יוסף – חבר
ליאת רותם – מבקרת פנים
שגב שלמה – יו"ר הועדה

ועדת הנחות:
אברג'ל יסכה – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
דובדבני ישעיהו- יו"ר הוועדה
טוקר אביאל- חבר
דאובה אריק- מנכ"ל/גזבר המועצה
הקר אבנר- יועץ משפטי
שוקר מאיר- חבר

ועדת השקעות:
בן שלום שלום- חבר
טוקר אביאל- חבר
יוניאן אלון- חבר
דאובה אריק- מנכ"ל/גזבר המועצה,יו"ר הועדה
שוקר מאיר- חבר

ועדת הנהלה וכספים:
יו"ר הועדה – אסקוזידו אלי – ראש המועצה
וייסנשטרן יוסף – חבר
טוקר אביאל – חבר
יוניאן אלון – חבר
מעודד יגאל – חבר
פריימן משה – חבר
שגב שלמה – חבר
שוקר מאיר – חבר

וועדת תמיכות:
אסקוזידו אלי – ראש המועצה, יו"ר הועדה
אייגרמן אבי – חבר
בן שלום שלום – חבר
דובדבני ישעיהו – חבר
וייסנשטרן יוסף – חבר
טוקר אביאל – חבר
יוניאן אלון – חבר
מעודד יגאל – חבר
פריימן משה – חבר
דאובה אריק – מנכ"ל/גזבר המועצה
שגב שלמה – חבר
שוקר מאיר – חבר

ועדת ערר:
יו"ר הועדה – עו"ד אלבו אבי
אייגרמן אבי –  חבר
עו"ד אליאב טאוב
בן שלום שלום – חבר
דובדבני ישעיהו
עו"ד זליגר יעל
עו"ד נמיר ריצ'י
דאובה אריק – מנכ"ל/גזבר המועצה

ועדת הקצאות:
עו"ד הקר אבנר – יועץ משפטי
דאובה אריק – מנכ"ל/גזבר המועצה

ועדת מל"ח (משק לשעת חרום):
מיכאל שץ – חבר
יגאל שקד – חבר
אלי פלדהיים – חבר
אילן לפלר – חבר
גיל גבעתי – חבר
משה שמואל הרשקוביץ – חבר